Cho thuê bạt trải dã ngoại

50.000 

Kích thước sản phẩm khi chúng tôi cho thuê bạt trải ăn uống
Tấm trải ngồi: 2m x 2m
Tấm trải ngồi: 4m x 4m
Tấm trải ngồi: 4m x 6m