Cho thuê bạt cách nhiệt trải lều cắm trại

10.000 

  • Kích thước thực tế của bạt cách nhiệt: 200x150x0,25cm.
  • Kích thước đóng gói của bạt cách nhiệt: 53x17x15cm.
  • Chất liệu: 1 lớp xốp, 2 mặt tráng bạc.